Η Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, μέσω της Τηλεθέρμανσης (συλλογική θέρμανση των κατοικιών) αυξάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα εν σχέσει προς τις ατομικές κεντρικές θερμάνσεις σε κάθε κτήριο, πετυχαίνοντας παράλληλα μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, και πολύ σημαντική οικονομία στον οικονομικό προϋπολογισμό των Δημοτών της ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Φθηνή θέρμανση και θερμό νερό χρήσης, με την Τηλεθέρμανση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια χρημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η τιμή της Τηλεθέρμανση έχει ξεπεράσει την αναλογία 1:2 σε σχέση με το πετρέλαιο. Δηλ. στα 1.000,00€ πετρελαίου ο καταναλωτής της Τηλεθέρμανσης πλήρωσε 500,00€!
  • Καθαρή ενέργεια, αντικαθιστώντας καυστήρα – λέβητα – δεξαμενή καυσίμου και κλείσιμο της «καμινάδας»
  • Ασφαλή και ποιοτική θέρμανση, με την απουσία φλόγας και την παροχή ομοιόμορφης θερμότητας για όλο το 24ώρο
  • Ανεξαρτησία από το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα καύσιμα, οι τιμές των οποίων είναι αστάθμητες και απρόβλεπτες
  • Απαλλαγή από τις δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών, οι οποίες εκτελούνται αποκλειστικά από την ΔΕΤΕΠΑ
  • Δεν υπάρχει πάγιο
  • Καθαρή πόλη – καθαρό περιβάλλον
  • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, γιατί παρέχεται 24ωρη , ομοιόμορφη θέρμανση και θερμό νερό χρήσης.

 

ü  Μείωση της ρύπανσης του  περιβάλλοντος γιατί οι καπνοδόχοι 1300 σπιτιών  «έσβησαν». Δηλαδή περισσότεροι από 12 χιλιάδες τόνοι COτο χρόνο δεν εκπέμπονται στο περιβάλλον, διότι λειτουργεί η Τηλεθέρμανση.

ü  Εξοικονόμηση συναλλάγματος και Τοπική αναδιανομή του εισοδήματος δηλαδή  αναθέρμανση της οικονομίας της πόλης. Δηλαδή κόστος καυσίμων θέρμανσης, της τάξης των 6,2 εκ €/έτος, δεν διαρρέει προς πετρελαιοπαραγωγούς τρίτες χώρες, αλλά επενδύεται στην τοπική και την εθνική οικονομία.

ü  Νέες θέσεις εργασίας - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής , διότι απασχολείται εργατοτεχνικό και επιστημονικό δυναμικό στην μελέτη, κατασκευή και την λειτουργία των έργων (ποσοστό της τάξης του 35% των επενδύσεων αποτελεί εργατική δαπάνη)

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ Τ/Θ

1350     συνδέσεις

1850   συνδέσεις

Εγκατεστημένο θερμικό φορτίο  κτιρίων:         Qtherm  (MW)

35

50

Διάρκεια λειτουργίας συστημάτων κεντρικής θέρμανσης:  h/έτος

1150

1150

Ωφέλιμη ενέργεια θέρμανσης: MWh

40.250,00

57.500,00

Μέσος βαθμός απόδοσης λεβητοστασίου: n

80%

80%

Ετήσια θερμική ενέργεια παραγόμενη από πετρέλαιο θέρμανσης:

Ediesel= Qtherm*H/ n (MWh)

50.312,50

71.875,00

Κ.Θ.Δ πετρελαίου θέρμανσης (MWh/τόνο)

11,92

11,92

ετήσια αγοραζόμενη ποσότητα πετρελαίου (τονοι)

4.220,85

6.029,78

ετήσια αγοραζόμενη ποσότητα πετρελαίου (λιτρα)

5.085.358,21

7.264.797,44

Τιμή πώλησης πετρελαίου θέρμανσης €/λιτρο

0,85

0,85

Ετήσιο κόστος αγοράς πετρελαίου €

4.322.554,48

6.175.077,83

Κόστος ωφέλιμης MWh πετρελαίου

107,39

107,39

Κόστος αγοραζόμενης MWh πετρελαίου

85,91

85,91

μετατροπή θερμικής ενέργειας σε bbl

                                 bbl/MWh: (GJ)

6,19

6,19

                                       MWh/GJ

3,60

3,60

Ετήσια θερμική ενέργεια παραγόμενη από πετρέλαιο θέρμανσης(MWh)

50.312,50

71.875,00

Ετήσια θερμική ενέργεια παραγόμενη από πετρέλαιο θέρμανσης(GJ)

181.125,00

258.750,00

Ετήσια θερμική ενέργεια παραγόμενη από πετρέλαιο θέρμανσης(bbl)

29.246,73

41.781,04

CIF τιμή αγοράς πετρελαίου ($/bbl)

110,00

110,00

Συναλλαγματικό κόστος ($)

3.217.140,32

4.595.914,74

€/$

1,44

1,44

Συναλλαγματικό κόστος (€)

2.234.125,22

3.191.607,46

Ετήσια κατανάλωση ωφέλιμης θερμικής ενέργειας νοικοκυριού (MWh):

27

27

Ετήσιο κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο (€):

2899,60

2899,60

Τιμή πώλησης τηλεθέρμανσης (€/MWh)

46,62

46,62

Ετήσιο κόστος θέρμανσης με Τ/Θ (€):

1258,84

1258,84

Πλεόνασμα καταναλωτή (€/νοικοκυριό)

1640,76

1640,76

Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων που επιτυγχάνεται από τη λειτουργία της Τηλεθέρμανσης

Εκπομπές αερίου ρύπου [λκ,ν] (g/kg καυσίμου) (πηγή: ΕΠΑΝ)

CO2

SO2

CO

NOx

HC

Σωματίδια

3142

0,7

0,572

2,384

0,191

0,286

 

Ποσότητα καυσίμου 4.220,85 tn    (Για 1350 Συνδέσεις)

Εκπομπές αερίου ρύπου (tn)

CO2

SO2

CO

NOx

HC

Σωματίδια

13.261,90

2,95

2,41

10,06

0,81

1,21

           

Ποσότητα καυσίμου    6.029,78 tn       (Για 1850 Συνδέσεις)             

Εκπομπές αερίου ρύπου (tn)

CO2

SO2

CO

NOx

HC

Σωματίδια

3142

0,7

0,572

2,384

0,191

0,286

·        Πολιτισμός. Αφού θα υπάρχει η 24ωρη δυνατότητα θέρμανσης και μάλιστα ομοιόμορφης.

·        Εξυπηρέτηση. Αφού με τη Τηλεθέρμανση πρώτα θα παρέχεται το αγαθό και μετά τουλάχιστον δυο μήνες θα πληρώνεται η κατανάλωση, σε αντιδιαστολή με την προπληρωμή του πετρελαίου.

·        Αποτελεσματική μεταφορά και τη χρήση της θερμότητας για μια ευρεία ποικιλία των χρηστών.

·        Αύξηση της αξιοπιστίας αφού η θερμότητα είναι πάντα διαθέσιμη στην κεντρική μονάδα. Τα συστήματα διανομής σχεδιαστεί με πολλαπλούς βρόχους και με βοηθητικές δεξαμενές για την παροχή και την επιπλέον αξιοπιστία στη διανομή.

·        Μεγαλύτερη άνεση, αφού παρέχεται και η δυνατότητα ζεστού νερού χρήσης.

·        Επεκτείνει το πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και την παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων τεχνολογιών που διαφορετικά δεν θα ήταν βιώσιμο.

·        Βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού.

·        Βελτίωση αισθητικής του κτιρίου διότι δεν απαιτείται καμινάδα .

·        Δεν απαιτεί πυροπροστασία και είναι αθόρυβο.

·        Μειώνουν το κόστος της παραγωγής ενέργειας.

·        Μειωμένες επενδύσεις. Ο καταναλωτής αποφεύγει το κόστος της αγοράς ενός λέβητα.

·        Εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας.

·        Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

·        Μεγαλύτερη ευελιξία των καυσίμων.

·        Λιγότερες δαπάνες για την θέρμανση των κατοικιών με αποτέλεσμα την αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων. Σήμερα αναλογία Πετρελαίου – Τ/Θ = 2:1.

·        Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην ΔΕΤΕΠΑ απασχολούνται σήμερα 23 άτομα. Στην κατασκευή του έργου απασχολείται επίσης πλήθος εργαζομένων.

·        Μείωση του εργατικού κόστους και συντήρησης σε σύγκριση με τα μεμονωμένα συστήματα. Δωρεάν συντηρήσεις και επισκευές - Ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

·        Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική χρήση που υπερβαίνει το 30%.

·        Εξοικονόμηση καυσίμου.

·        Υψηλή αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων με τη χρήση της συμπαραγωγής.

·        Αύξηση του βαθμού απόδοσης των μονάδων της Δ.Ε.Η.

·        Μείωση CO2 λόγω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

·        Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος λόγω αφαίρεσης των καπνοδόχων, υποκατάστασης πετρελαίου.